Frumoasa

Frumoasa este localizată în partea de nord-est a depresiunii Ciucului, în zona denumită Ciucul de Sus, de-a lungul șoselei 12A, în valea râului omonim. Se numără printre cele mai importante localități ale regiunii Ciucului. Pe cursul mijlociu al râului Frumoasa a fost construit un baraj, lacul artificial fiind alimentat de cursurile de apă Pálos-pataka și Szalonka-pataka. Prima menționare documentară a satului datează din secolul al XVI-lea sub forma Zepwyz, având 53 de porți. În perioada medievală, Frumoasa era ultima așezare locuită din zona Ciucului aflată de-a lungul drumului către Moldova.

Legenda susține că satul a fost înființat în timpul regelui Sf. Ladislau care i-a și dat numele (Ce apă frumoasă! –  strigase).

Armenii s-au stabilit în Frumoasa cu acordul principelui Mihai Apafi în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, având un rol important în impulsionarea comerțului regional. Între secolele XVIII-XIX, Frumoasa a ajuns una dintre cele mai importante centre comerciale cu drept de târg din zona Ciucului. În Transilvania secolelor XVI-XVII, în perioada reînvierii comerțului cu Levantul, și-au făcut apariția din ce în ce mai mulți armeni. Avem cunoștințe despre două mari valuri de colonizare în urma cărora armenii veniți din Moldova s-au stabilit la Frumoasa: primul în 1654, al doilea în 1672.

Satul a fost renumit și pentru creșterea animalelor și pentru activitățile meșteșugărești. Printre mărfurile căutate se numărau lâna și țesăturile de lână, precum și obiectele din lemn. Funcționau acolo o fabrică de produs țigle, precum și o cărămidărie.

Dintre obiectivele turistice menționăm biserica romano-catolică sfințită între 1879-1891, clopotnița de lemn, capela romano-catolică construită înainte de atacul tătar din 1694, biserica catolică armenească fortificată și împrejmuită cu zid, ridicată în 1781 și izvoarele de apă minerală din jurul localității („băile armenilor“).

Contact
Rezervare Cazare

Cauți cazere in zona Frumoasa? Click pe butonul de mai jos și poți găsi un loc potrivit ție, în doar câteva minute!

Împărtășire